Vägmärken

Varning för stenras

image

Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

image