Vägmärken

Varning för ridande

image

Märket anger en vägsträcka där ridande oftakorsar eller uppehåller sig på vägen.