Vägmärken

Varning för långsamtgående fordon

image

Märket anger en plats där långsamtgåendefordon ofta korsar eller kör in på vägen.