Vägmärken

Varning för gående

image

Märket anger en vägsträcka där gåendeofta korsar eller uppehåller sig på eller vidvägen.