Vägmärken

Varning för avsmalnande väg

image

Märket anger att vägen eller banan smalnar av.Symbolen är anpassad efter förhållandena påplatsen.

Alternativa symboler

image image