Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Stopp

Tecknet anger stopp för den trafikant som kommerframifrån eller bakifrån. Tecknet används ivägkorsning och gäller så länge polismannenvänder sig åt samma håll. För trafikanter somkommer från sidan betyder tecknet att...


Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakompolisfordonet skall följa efter det och stanna närpolisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade.


Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sigframför polisfordonet skall köra in till vägkantenoch stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått ochrött ljus.


Kör fram

Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknetges får fortsätta framåt. Tecknet ges med envinkande rörelse i färdriktningen.


Minska hastigheten

Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vändmot skall minska hastigheten. Under mörker och vid nedsattsikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitteller gult ljus eller en reflexanordning som...


Kontroll

När symbolerna och texten visas skall fordonsförareköra in på kontrollplats för kontroll. Visassymboler med visst eller vissa slag av fordon gällerskyldigheten att köra in för kontroll endast dessafordon. Anvisningen är...


Förberedande upplysning om kontroll

Symbolerna och texten visas som förberedande upplysning omkontroll. Det angivna avståndet är anpassat tillförhållandena på platsen.