Vägmärken

Platsmärke

image

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse förorienteringen.