Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Informationsplats

Märket anger en plats där det går att fåinformation. Uppgift om vilken typ av information som finns kananges i anslutning till märket.


Stuga

Märket anger en anläggning med ett fåtal stugor.


Campingplats

Märket anger en anläggning som tillhandahållerplatser för såväl tält som husvagnar ochhusbilar.


Husvagnsplats

Märket anger en anläggning som enbarttillhandahåller platser för husvagnar och husbilar.


Rastplats

Märket anger en rastplats där det finns toalett somär tillgänglig även för rörelsehindrade.


Toalett

Märket anger en toalett som är tillgänglig ävenför rörelsehindrade.


Badplats

Märket anger utomhusbad.


Friluftsområde


Vandringsled


Stollift

Märket anger en liftanläggning med stolar eller liknande.


Släplift

Märket anger en liftanläggning där skidåkaredras fram.


Fordonsverkstad


Golfbana


Försäljningsställe för fiskekort


Sevärdhet

Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse.Sevärdhetens art anges i anslutning till märket.


Förberedande upplysning om vägnära service

Märket anger vägnära serviceanläggningar samt ivissa fall namn på dessa. Symbol förserviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kanvara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn.På märket anges...


Rum och frukost

Märket anger en anläggning som tillhandahåller rumför övernattning och frukost.


Gårdsbutik

Märket anger en anläggningmed försäljning av lokalt tillverkade ellernärodlade produkter.


Hantverk

Märket anger en anläggning med tillverkning ochförsäljning av hantverksprodukter.


Laddstation

Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.


Drivmedel

Märket anger en anläggning som tillhandahåller drivmedel. Företagsemblem kan anges i anslutning till märket.


Gas för fordonsdrift

Märkena anger anläggningar som tillhandahållerolika typer av fordonsgas där typ av gas framgår avförkortningen i märket.


Servering

Märket anger en anläggning som serverar drycker ochenklare maträtter.


Restaurang


Hotell


Vandrarhem


Stugby

Märket anger en anläggning med ett större antalstugor.