Vägmärken

Världsarv

image

Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv.Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke förvägvisning.