Vägmärken

Turistväg

image

Märket anger en väg eller vägsträckning avturistiskt intresse.Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärkeför vägvisning.