Vägmärken

Landmärke

image

Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intressesom kan ses från vägen.Symbolen på märket visar en siluett av platsen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkasymboler som får användas.