Kompressionsbroms

En typ av hjälpbroms som vänder avgaserna in i motorn igen.