Dekanewton (daN)

En typ av måttenhet. 1 daN motsvarar 10 N (Newton). Det krävs 1 daN för att lyfta 1 kg.