Axeltryck

Axeltryck är den sammanlagda vikten från en hjulaxel mot underlaget. Till exempel 13 000 kg.