Avgasbroms

En typ av hjälpbroms som sitter i avgasröret och används när gaspedalen är helt uppsläpt. Läs mer här