AdBlue

En vätska innehållande vatten och urea som används till moderna dieselmotorer för att minska utsläpp av skadliga kväveoxider.